Doanh nghiệp niêm yết

V15: Điều chỉnh ngày thanh toán cổ tức

  • Căn cứ thông báo số 2536/VSD-ĐK ngày 16/5/2012 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về việc điều chỉnh ngày thanh toán cổ tức, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo cụ thể  như sau:
  • Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông  
  • Mệnh giá: 10.000 đồng
  • Thời gian thanh toán đã thông báo: 18/5/2012
  • Thời gian thanh toán điều chỉnh: 31/10/2012
  • Lý do điều chỉnh: Do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế nên các chủ đầu tư chưa thanh toán tiền thi công các công trình. Vì vậy, Công ty chưa thu xếp đủ nguồn để chi trả cổ tức vào ngày 18/5/2012.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: