Doanh nghiệp niêm yết

BHT : Chấp thuận niêm yết cổ phiếu

Ngày 21/12/2010 Sở GDCK Hà Nội đã có quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu của CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC với nội dung như sau:

  • Tên chứng khoán: CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC 
  • Mã chứng khoán: BHT
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
  • Số lượng chứng khoán niêm yết:  2.565.000 cổ phiếu 
  • Giá trị chứng khoán niêm yết: 25.650.000.000 đồng          
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: