Doanh nghiệp niêm yết

V15: Ông Ngô Quang Đương - Nhân viên công bố thông tin - đã bán 5.000 CP

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Quang Đương
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Nhân viên công bố thông tin
  • Mã chứng khoán:  V15
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 21.950 CP (tỷ lệ 0,22%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 12.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 5.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 16.950 CP (tỷ lệ 0,17%)
  • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do diễn biến giá cổ phiếu không theo dự kiến
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 12/04/2012
  • Ngày kết thúc giao dịch: 31/05/2012.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: