Doanh nghiệp niêm yết

VKP: Thông báo giao dịch của người có liên quan đến cổ đông nội bộ

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa thông báo giao dịch của người có liên quan đến cổ đông nội bộ như sau:

 • Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Hoàng Chung

 • Mã chứng khoán giao dịch : VKP

 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 20.816 CP, tỷ lệ 0,26%

 • Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Nguyễn Huy Chính

 • Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT – Phó tổng giám đốc

 • Quan hệ của người thực hiện giao dịch với người có liên quan: Con

 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan nắm giữ: 25.000 CP

 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 20.810 CP

 • Số lượng cổ phiếu  nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6 CP

 • Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thỏa thuận

 • Mục đích thực hiện giao dịch: tiêu dùng cá nhân

 • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 14/10/2010 đến ngày 13/12/2010

Tệp đính kèm:   20101011-VKP-TB giao dich CP cua nguoi co lien quan CDNB_Ng Hoang Chung.pdf

 
 

 

 

Theo HSX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: