Doanh nghiệp niêm yết

VKP: Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ (sửa cho ngày 20/07/2010)

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ (sửa cho ngày 21/07/2010) như sau:

 • Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Hoàng Chung

 • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Nhân viên Kế toán

 • Mã chứng khoán giao dịch : VKP

 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch : 50.006 CP, chiếm 0,63%

 • Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Nguyễn Huy Chính

 • Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc

 • Quan hệ của người thực hiện giao dịch với người có liên quan: Con

 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 25.000 CP 

 • Số lượng cổ phiếu đăng ký: 45.000 CP (tặng cho cha 20.000 CP; bán 25.000 CP)

 • Số lượng cổ phiếu đã thực hiện giao dịch: 29.190 CP

 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20.816 CP

 • Mục đích thực hiện giao dịch: Tiêu dùng

 • Thời gian giao dịch xong: ngày 08/07/2010 

 • Lý do chưa thực hiện tặng cho: Bố bận việc không có thời gian làm thủ tục và cũng chưa đồng ý nhận

 • Phương thức giao dịch: giao dịch trên sàn bằng hình thức khớp lệnh

 • Báo cáo này thay cho báo cáo giao dịch ngày 20/07/2010; vì lý do nhầm lẫn sai số lượng cổ phiếu đã giao dịch

Tệp đính kèm:   20101027-VKP-TB giao dich CP cua nguoi co lien quan cua CDNB_sua 21.07.10.pdf

 

Theo HSX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: