Doanh nghiệp niêm yết

V15: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu  V15của CTCP Xây dựng số 15 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/02/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

          - Thời gian dự kiến họp: Dự kiến trong tháng 04 năm 2013

          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: